การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.26 น.
* อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น
** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง
ในการเดินทางไปต่างประเทศ **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
35.12 35.32
   
50
35.02 35.32
   
20-5
34.97 35.22
   
1
34.67 35.12
    EUR
European Union
   
500-100
35.95 36.25
   
50
35.90 36.25
   
20-5
35.85 36.25
    GBP
United Kingdom
   
50
42.50 43.00
   
20-5
42.40 42.95
    CHF
Switzerland
37.20 37.50
    HKD
Hong Kong
4.45 4.52
    JPY
Japan
   
10000
0.2625 0.2650
   
5000-1000
0.2615 0.2650
    CNY
China
   
100
5.16 5.24
   
50
5.16 5.24
   
20-10
4.56 5.18
   
5-1
3.56 5.08
    SGD
Singapore
   
1000
26.20 26.65
   
100-2
25.45 26.00
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.110 1.155
   
500-100
1.110 1.155
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02650 0.02750
   
1000
0.02200 0.02650
    DKK
Denmark
4.80 4.88
    NOK
Norway
3.62 3.69
    SEK
Sweden
3.40 3.49
    AUD
Australia
24.80 25.15
    CAD
Canada
27.40 27.70
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.850 7.960
   
20-10
7.150 7.860
   
5-1
6.150 7.660
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
9.05 9.40
   
20-1
9.05 9.40
    PHP
Philippines
0.580 0.650
    IDR
Indonesia
0.002330 0.002470
    QAR
Qatar
   
500-50
9.00 9.30
   
20-1
9.00 9.30
    BND
Brunei
25.20 26.10
    NZD
New Zealand
22.40 22.80
    BHD
Bahrain
91.00 94.10
    OMR
Oman
89.00 92.10
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
9.25 9.60
   
20-1
9.25 9.60
    KWD
Kuwait
112.60 115.40
    INR
India
   
2000
0.400 0.440
   
500
0.400 0.440
   
100-10
0.280 0.440
    ILS
Israel
6.800 10.000
    MOP
Macau
4.07 4.35
    RUB
Russian
0.000 0.600
    SCP
Scotland
40.50 42.50
    VND
Vietnam
0.001440 0.001520
    ZAR
SouthAfrica
2.00 2.20
    LAK
Lao
0.00150 0.00250
    MMK
Myanmar
0.00000 0.02000
    TRY
Turkey
2.000 2.400
    NPR
Nepal
0.150 0.250
    PKR
Pakistan
0.110 0.200
    LKR
Sri Lanka
0.000 0.160
    BTD
Bangadash
0.000 0.000
    KHR
Cambodia
0.0000 0.0090

 หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663

  • คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663

แลกเงิน แลกเงินต่างประเทศ รับแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตราที่ดีที่สุด - ร้านแลกเงิน ให้บริการอัตราแลกเงินต่างประเทศ ทุกสกุล
แลกเงินดอลล่าร์ (Dollar), แลกเงินยูโร (Euro), แลกเงินปอนด์ (Pounds Sterling), แลกเงินเยน (Yen), แลกเงินหยวน (Yuan)


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | อัตราแลกเปลี่ยนเงิน | สถานที่ตั้ง | ติดต่อเรา

© 2014 Twelve Victory Exchange Co., Ltd. - All Rights Reserved.