การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
22 Jul 2019   09:15
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
30.78 30.84
   
50
30.78 30.84
   
20-5
30.63 30.74
   
1
30.18 30.64
    EUR
European Union
   
500-100
34.45 34.60
   
50
34.40 34.60
   
20-5
34.35 34.55
    GBP
United Kingdom
   
50
38.60 38.85
   
20-5
38.40 38.75
    CHF
Switzerland
31.20 31.35
    HKD
Hong Kong
3.93 3.95
    JPY
Japan
0.2850 0.2860
    CNY
China
   
100
4.45 4.48
   
50
4.45 4.48
   
20-10
4.15 4.43
   
5-1
4.05 4.43
    SGD
Singapore
   
1000
22.55 22.70
   
100-2
22.50 22.68
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
0.985 0.995
   
500-100
0.985 0.995
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02570 0.02595
   
1000
0.02470 0.02500
    DKK
Denmark
4.58 4.61
    NOK
Norway
3.55 3.58
    SEK
Sweden
3.24 3.27
    AUD
Australia
21.55 21.70
    CAD
Canada
23.55 23.80
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.450 7.490
   
20-10
7.250 7.390
   
5-1
7.000 7.390
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
8.12 8.20
   
20-1
8.12 8.20
    PHP
Philippines
0.615 0.625
    IDR
Indonesia
0.002180 0.002230
    QAR
Qatar
   
500-50
8.25 8.35
   
20-1
8.25 8.35
    BND
Brunei
22.45 22.65
    NZD
New Zealand
20.75 20.85
    BHD
Bahrain
80.70 81.10
    OMR
Oman
79.20 79.50
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
8.32 8.40
   
20-1
8.32 8.40
    KWD
Kuwait
100.00 100.50
    INR
India
   
2000
0.435 0.445
   
500
0.435 0.445
   
100-10
0.430 0.445
    ISR
Israel
5.00 10.00
    MOP
Macau
3.78 3.85
    RUB
Russian
0.490 0.498
    SCP
Scotland
37.90 38.80
    VND
Vietnam
0.001320 0.001340
    ZAR
SouthAfrica
2.11 2.18
    LAK
Lao
0.00290 0.00400
    MMK
Myanmar
0.0205 0.0211
    TRY
Turkey
5.300 5.700

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us