การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
21 Nov 2018   15:41
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
32.93 32.97
   
50
32.93 32.97
   
20-5
32.78 32.87
   
1
32.35 32.77
    EUR
European Union
   
500-100
37.40 37.55
   
50
37.35 37.55
   
20-5
37.30 37.50
    GBP
United Kingdom
   
50
42.05 42.30
   
20-5
42.00 42.25
    CHF
Switzerland
33.00 33.10
    HKD
Hong Kong
4.20 4.22
    JPY
Japan
0.2915 0.2930
    CNY
China
   
100
4.72 4.74
   
50
4.72 4.74
   
20-10
4.62 4.70
   
5-1
4.42 4.70
    SGD
Singapore
   
1000
23.85 24.00
   
100-2
23.80 23.98
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.085 1.095
   
500-100
1.085 1.090
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02880 0.02915
   
1000
0.02780 0.02815
    DKK
Denmark
4.98 5.01
    NOK
Norway
3.80 3.83
    SEK
Sweden
3.59 3.62
    AUD
Australia
23.70 23.90
    CAD
Canada
24.70 25.05
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.820 7.860
   
20-10
7.820 7.860
   
5-1
7.420 7.760
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
8.70 8.80
   
20-1
8.70 8.80
    PHP
Philippines
0.600 0.615
    IDR
Indonesia
0.00222 0.00225
    QAR
Qatar
   
500-50
8.80 8.95
   
20-1
8.80 8.95
    BND
Brunei
23.70 23.95
    NZD
New Zealand
22.30 22.50
    BHD
Bahrain
86.20 86.80
    OMR
Oman
84.90 85.50
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
8.90 9.00
   
20-1
8.90 9.00
    KWD
Kuwait
106.7 107.4
    INR
India
   
2000
0.440 0.455
   
500
0.440 0.455
   
100-10
0.440 0.455
    ISR
Israel
6.00 10.00
    MOP
Macau
4.04 4.10
    RUB
Russian
0.480 0.495
    VND
Vietnam
0.001390 0.001420
    ZAR
SouthAfrica
2.18 2.25
    LAK
Lao
0.00250 0.00420
    MMK
Myanmar
0.0207 0.0222
    TRL
Turkey
5.950 6.400

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us