การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
08 Mar 2021   16:28
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
30.65 30.75
   
50
30.65 30.75
   
20-5
30.50 30.65
   
1
30.15 30.55
    EUR
European Union
   
500-100
36.40 36.60
   
50
36.35 36.60
   
20-5
36.30 36.55
    GBP
United Kingdom
   
50
42.35 42.55
   
20-5
42.25 42.50
    CHF
Switzerland
32.80 33.00
    HKD
Hong Kong
3.94 3.96
    JPY
Japan
   
10000
0.2840 0.2855
   
5000-1000
0.2830 0.2855
    CNY
China
   
100
4.68 4.71
   
50
4.68 4.71
   
20-10
4.27 4.65
   
5-1
3.80 4.60
    SGD
Singapore
   
1000
23.00 23.10
   
100-2
22.65 23.05
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.030 1.045
   
500-100
1.030 1.045
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02660 0.02680
   
1000
0.02200 0.02650
    DKK
Denmark
4.87 4.90
    NOK
Norway
3.55 3.58
    SEK
Sweden
3.55 3.58
    AUD
Australia
23.50 23.65
    CAD
Canada
24.10 24.25
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.440 7.460
   
20-10
7.040 7.360
   
5-1
6.600 7.260
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
7.90 8.05
   
20-1
7.90 8.05
    PHP
Philippines
0.625 0.640
    IDR
Indonesia
0.002150 0.002170
    QAR
Qatar
   
500-50
5.60 7.70
   
20-1
5.60 7.70
    BND
Brunei
22.20 22.70
    NZD
New Zealand
21.85 22.05
    BHD
Bahrain
78.30 79.30
    OMR
Oman
76.60 77.60
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
8.05 8.20
   
20-1
8.05 8.20
    KWD
Kuwait
97.00 98.00
    INR
India
   
2000
0.385 0.400
   
500
0.385 0.400
   
100-10
0.330 0.400
    ILS
Israel
3.000 9.500
    MOP
Macau
3.60 3.70
    RUB
Russian
0.390 0.405
    SCP
Scotland
37.00 40.00
    VND
Vietnam
0.001320 0.001350
    ZAR
SouthAfrica
1.85 1.90
    LAK
Lao
0.00230 0.00320
    MMK
Myanmar
0.02000 0.02200
    TRY
Turkey
3.200 4.000
    NPR
Nepal
0.180 0.230
    PKR
Pakistan
0.140 0.180
    LKR
Sri Lanka
0.060 0.160
    BTD
Bangadash
0.000 0.000

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us