การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
21 Nov 2019   16:10
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
30.14 30.18
   
50
30.14 30.18
   
20-5
29.99 30.08
   
1
29.54 29.98
    EUR
European Union
   
500-100
33.35 33.43
   
50
33.30 33.43
   
20-5
33.25 33.40
    GBP
United Kingdom
   
50
38.90 39.05
   
20-5
38.80 38.95
    CHF
Switzerland
30.40 30.48
    HKD
Hong Kong
3.84 3.86
    JPY
Japan
0.2780 0.2789
    CNY
China
   
100
4.26 4.29
   
50
4.26 4.29
   
20-10
4.15 4.24
   
5-1
3.85 4.24
    SGD
Singapore
   
1000
22.10 22.19
   
100-2
22.05 22.16
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
0.995 1.002
   
500-100
0.995 1.002
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02550 0.02580
   
1000
0.02450 0.02530
    DKK
Denmark
4.43 4.46
    NOK
Norway
3.26 3.29
    SEK
Sweden
3.09 3.12
    AUD
Australia
20.42 20.53
    CAD
Canada
22.60 22.80
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.220 7.260
   
20-10
7.020 7.160
   
5-1
6.720 7.060
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
7.95 8.05
   
20-1
7.95 8.05
    PHP
Philippines
0.590 0.600
    IDR
Indonesia
0.002140 0.002170
    QAR
Qatar
   
500-50
8.10 8.20
   
20-1
8.10 8.20
    BND
Brunei
22.00 22.20
    NZD
New Zealand
19.25 19.40
    BHD
Bahrain
79.10 79.50
    OMR
Oman
77.70 78.10
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
8.15 8.25
   
20-1
8.15 8.25
    KWD
Kuwait
98.20 98.70
    INR
India
   
2000
0.405 0.415
   
500
0.405 0.415
   
100-10
0.395 0.415
    ISR
Israel
6.00 9.50
    MOP
Macau
3.72 3.77
    RUB
Russian
0.465 0.477
    SCP
Scotland
37.70 38.50
    VND
Vietnam
0.001310 0.001330
    ZAR
SouthAfrica
1.94 2.02
    LAK
Lao
0.00300 0.00370
    MMK
Myanmar
0.02000 0.02030
    TRY
Turkey
5.300 5.550

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us