การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
03 Oct 2022   08:26
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
37.70 37.85
   
50
37.60 37.85
   
20-5
37.55 37.75
   
1
37.20 37.65
    EUR
European Union
   
500-100
36.90 37.15
   
50
36.85 37.15
   
20-5
36.80 37.15
    GBP
United Kingdom
   
50
42.00 42.45
   
20-5
41.90 42.35
    CHF
Switzerland
38.15 38.40
    HKD
Hong Kong
4.79 4.83
    JPY
Japan
   
10000
0.2610 0.2640
   
5000-1000
0.2600 0.2640
    CNY
China
   
100
5.30 5.37
   
50
5.25 5.37
   
20-10
4.60 5.32
   
5-1
3.60 5.22
    SGD
Singapore
   
1000
27.10 27.35
   
100-2
26.20 26.40
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.155 1.180
   
500-100
1.155 1.180
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02640 0.02690
   
1000
0.02200 0.02590
    DKK
Denmark
4.94 4.98
    NOK
Norway
3.43 3.50
    SEK
Sweden
3.36 3.41
    AUD
Australia
24.15 24.40
    CAD
Canada
27.35 27.55
    MYR
Malaysia
   
100-50
8.050 8.160
   
20-10
7.100 8.060
   
5-1
6.100 7.860
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
9.75 10.05
   
20-1
9.75 10.05
    PHP
Philippines
0.600 0.640
    IDR
Indonesia
0.002400 0.002500
    QAR
Qatar
   
500-50
9.85 10.20
   
20-1
9.85 10.20
    BND
Brunei
25.80 26.30
    NZD
New Zealand
21.15 21.45
    BHD
Bahrain
98.00 100.1
    OMR
Oman
96.00 98.00
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
9.95 10.30
   
20-1
9.95 10.30
    KWD
Kuwait
119.00 122.20
    INR
India
   
2000
0.400 0.435
   
500
0.400 0.435
   
100-10
0.300 0.435
    ILS
Israel
9.000 11.000
    MOP
Macau
4.25 4.55
    RUB
Russian
0.000 0.550
    SCP
Scotland
39.00 41.00
    VND
Vietnam
0.001500 0.001600
    ZAR
SouthAfrica
2.00 2.15
    LAK
Lao
0.00180 0.00250
    MMK
Myanmar
0.00000 0.02000
    TRY
Turkey
1.900 2.350
    NPR
Nepal
0.150 0.250
    PKR
Pakistan
0.000 0.200
    LKR
Sri Lanka
0.000 0.160
    BTD
Bangadash
0.000 0.000
    KHR
Cambodia
0.0000 0.0090

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us