การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
18 Sep 2021   09:33
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
33.25 33.30
   
50
33.20 33.30
   
20-5
33.10 33.20
   
1
32.70 33.10
    EUR
European Union
   
500-100
38.95 39.10
   
50
38.90 39.10
   
20-5
38.85 39.10
    GBP
United Kingdom
   
50
45.60 45.75
   
20-5
45.50 45.70
    CHF
Switzerland
35.60 35.75
    HKD
Hong Kong
4.26 4.28
    JPY
Japan
   
10000
0.3020 0.3035
   
5000-1000
0.3010 0.3035
    CNY
China
   
100
5.12 5.14
   
50
5.12 5.14
   
20-10
4.60 5.09
   
5-1
3.80 5.04
    SGD
Singapore
   
1000
25.50 25.60
   
100-2
24.50 25.40
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.135 1.145
   
500-100
1.135 1.145
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02840 0.02870
   
1000
0.02200 0.02760
    DKK
Denmark
5.21 5.24
    NOK
Norway
3.79 3.82
    SEK
Sweden
3.80 3.83
    AUD
Australia
24.05 24.20
    CAD
Canada
26.00 26.20
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.890 7.930
   
20-10
7.500 7.830
   
5-1
6.500 7.730
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
8.65 8.75
   
20-1
8.65 8.75
    PHP
Philippines
0.630 0.650
    IDR
Indonesia
0.002280 0.002340
    QAR
Qatar
   
500-50
8.20 8.40
   
20-1
8.20 8.40
    BND
Brunei
24.10 24.40
    NZD
New Zealand
23.35 23.50
    BHD
Bahrain
85.70 86.70
    OMR
Oman
84.00 85.00
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
8.85 8.95
   
20-1
8.85 8.95
    KWD
Kuwait
106.40 107.40
    INR
India
   
2000
0.447 0.465
   
500
0.447 0.465
   
100-10
0.350 0.465
    ILS
Israel
6.000 10.000
    MOP
Macau
3.95 4.05
    RUB
Russian
0.435 0.450
    SCP
Scotland
43.00 44.50
    VND
Vietnam
0.001450 0.001470
    ZAR
SouthAfrica
2.08 2.18
    LAK
Lao
0.00250 0.00310
    MMK
Myanmar
0.01850 0.02150
    TRY
Turkey
3.600 4.000
    NPR
Nepal
0.170 0.240
    PKR
Pakistan
0.130 0.180
    LKR
Sri Lanka
0.060 0.160
    BTD
Bangadash
0.000 0.000

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us