การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
18 Jan 2019   15:26
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
31.62 31.67
   
50
31.62 31.67
   
20-5
31.47 31.57
   
1
31.02 31.47
    EUR
European Union
   
500-100
35.95 36.08
   
50
35.90 36.08
   
20-5
35.85 36.03
    GBP
United Kingdom
   
50
40.90 41.10
   
20-5
40.80 41.05
    CHF
Switzerland
31.70 31.85
    HKD
Hong Kong
4.05 4.10
    JPY
Japan
0.2905 0.2920
    CNY
China
   
100
4.63 4.67
   
50
4.63 4.67
   
20-10
4.53 4.63
   
5-1
4.33 4.58
    SGD
Singapore
   
1000
23.30 23.50
   
100-2
23.25 23.50
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.052 1.060
   
500-100
1.052 1.060
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02780 0.02820
   
1000
0.02680 0.02710
    DKK
Denmark
4.78 4.81
    NOK
Norway
3.66 3.69
    SEK
Sweden
3.46 3.49
    AUD
Australia
22.60 22.75
    CAD
Canada
23.75 24.00
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.710 7.740
   
20-10
7.460 7.650
   
5-1
7.310 7.650
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
8.36 8.45
   
20-1
8.36 8.45
    PHP
Philippines
0.610 0.625
    IDR
Indonesia
0.00222 0.00226
    QAR
Qatar
   
500-50
8.50 8.65
   
20-1
8.50 8.65
    BND
Brunei
23.20 23.40
    NZD
New Zealand
21.35 21.70
    BHD
Bahrain
83.00 84.40
    OMR
Oman
81.50 82.70
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
8.55 8.65
   
20-1
8.55 8.65
    KWD
Kuwait
103.0 104.2
    INR
India
   
2000
0.435 0.450
   
500
0.435 0.450
   
100-10
0.435 0.450
    ISR
Israel
5.00 10.00
    MOP
Macau
3.90 4.05
    RUB
Russian
0.465 0.475
    VND
Vietnam
0.001380 0.001400
    ZAR
SouthAfrica
2.13 2.27
    LAK
Lao
0.00250 0.00400
    MMK
Myanmar
0.0211 0.0222
    TRY
Turkey
5.500 6.300

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us