การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
07 Dec 2021   12:47
* These rates are specific at Twelve Victory Exchange Co.,Ltd. , Pradipat Branch only.
** Customers which are willing to purchase foreign currencies please kindly present either
your Passport or Identification card along with any related evident traveling documents **
passport
Exchange Rate
Currency Buy Sell
    USD
United States
   
100
33.75 33.82
   
50
33.70 33.82
   
20-5
33.60 33.72
   
1
33.30 33.62
    EUR
European Union
   
500-100
38.05 38.25
   
50
38.00 38.25
   
20-5
37.95 38.25
    GBP
United Kingdom
   
50
44.75 44.95
   
20-5
44.65 44.90
    CHF
Switzerland
36.40 36.65
    HKD
Hong Kong
4.32 4.35
    JPY
Japan
   
10000
0.2970 0.2990
   
5000-1000
0.2960 0.2990
    CNY
China
   
100
5.28 5.33
   
50
5.28 5.33
   
20-10
4.60 5.28
   
5-1
3.80 5.23
    SGD
Singapore
   
1000
25.75 25.90
   
100-2
24.50 25.10
    TWD
Taiwan
   
2000-1000
1.170 1.185
   
500-100
1.170 1.185
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.02830 0.02860
   
1000
0.02200 0.02760
    DKK
Denmark
5.08 5.13
    NOK
Norway
3.68 3.72
    SEK
Sweden
3.68 3.72
    AUD
Australia
23.75 23.85
    CAD
Canada
26.40 26.60
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.950 7.980
   
20-10
7.500 7.880
   
5-1
6.500 7.780
    SAR
Saudi Arabia
   
500-50
8.90 9.00
   
20-1
8.90 9.00
    PHP
Philippines
0.670 0.685
    IDR
Indonesia
0.002330 0.002380
    QAR
Qatar
   
500-50
8.95 9.10
   
20-1
8.95 9.10
    BND
Brunei
24.20 24.50
    NZD
New Zealand
22.75 23.05
    BHD
Bahrain
88.00 89.00
    OMR
Oman
86.20 87.20
    AED
United Arab Emirates
   
1000-50
9.10 9.20
   
20-1
9.10 9.20
    KWD
Kuwait
108.30 109.50
    INR
India
   
2000
0.435 0.450
   
500
0.435 0.450
   
100-10
0.350 0.450
    ILS
Israel
5.000 10.000
    MOP
Macau
4.02 4.15
    RUB
Russian
0.445 0.460
    SCP
Scotland
42.50 44.20
    VND
Vietnam
0.001450 0.001480
    ZAR
SouthAfrica
2.00 2.15
    LAK
Lao
0.00230 0.00290
    MMK
Myanmar
0.00000 0.02000
    TRY
Turkey
2.200 3.600
    NPR
Nepal
0.170 0.250
    PKR
Pakistan
0.130 0.200
    LKR
Sri Lanka
0.060 0.160
    BTD
Bangadash
0.000 0.000

 Notices

  • The rates being displayed can alter at any time without further notices. If you have any queries on our current foreign currency rate, make sure you contact our staffs beforehand. Contact us through (66)0-26184663

  • Whilst traveling with a group to exchange foreign currency please contact at (66)0-26184663

Currency exchange rate at best. Currency exchange shop

Foreign exchange currency such as USA (Dollar), EUR (Euro), GBP (Pounds Sterling), JYP (Yen), CNY/RMB (Yuan) and KRW (Won)

Home | About us | Exchange Rate | Branch | Contact us