การซื้อธนบัตรต่างประเทศ เพื่อเดินทางออกไปนอกประเทศ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศไม่เกิน 800,000 บาท / วัน / ลูกค้าหนึ่งราย
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.48 น.
* อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น
** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง
ในการเดินทางไปต่างประเทศ **
passport
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
สกุลเงิน ซื้อ ขาย
    USD
United States
   
100
33.11 33.16
   
50
33.06 33.16
   
20-5
32.96 33.11
   
1
32.51 33.06
    EUR
European Union
   
500-100
38.90 39.05
   
50
38.85 39.05
   
20-5
38.80 39.00
    GBP
United Kingdom
   
50
43.70 43.85
   
20-5
43.60 43.80
    CHF
Switzerland
33.60 33.70
    HKD
Hong Kong
4.24 4.27
    JPY
Japan
0.2925 0.2945
    CNY
China
   
100
4.97 4.99
   
50
4.97 4.99
   
20-10
4.77 4.89
   
5-1
4.47 4.89
    SGD
Singapore
   
1000-100
24.30 24.45
   
50-2
24.25 24.40
    TWD
Taiwan
1.140 1.150
    KRW
Korea
   
50000-10000
0.0295 0.0298
   
1000
0.0275 0.0288
    DKK
Denmark
5.21 5.24
    NOK
Norway
4.12 4.15
    SEK
Sweden
4.02 4.05
    AUD
Australia
25.80 25.95
    CAD
Canada
26.15 26.40
    MYR
Malaysia
   
100-50
7.81 7.84
   
20-10
7.61 7.74
   
5-1
7.41 7.74
    SAR
SaudiArabia
8.75 8.80
    PHP
Philippines
0.640 0.660
    IDR
Indonesia
0.00249 0.00252
    QAR
Qatar
8.10 9.00
    BND
Brunei
24.30 24.45
    NZD
New Zealand
23.05 23.90
    BHD
Bahrain
86.80 87.60
    OMR
Oman
85.50 86.00
    AED
United Arab Emirate
8.95 9.05
    KWD
Kuwait
108.00 109.30
    INR
India
   
2000
0.505 0.520
   
500
0.505 0.520
   
100-10
0.500 0.520
    ISR
Israel
6.00 10.00
    MOP
Macau
4.07 4.11
    RUB
Russian
0.560 0.580
    VND
Vietnam
0.00145 0.00147
    ZAR
SouthAfrica
2.40 2.48
    LAK
Lao
0.00255 0.00390
    MMK
Myanmar
0.0245 0.0255

 หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663

  • คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663

แลกเงิน แลกเงินต่างประเทศ รับแลกเปลี่ยนเงินตราในอัตราที่ดีที่สุด - ร้านแลกเงิน ให้บริการอัตราแลกเงินต่างประเทศ ทุกสกุล
แลกเงินดอลล่าร์ (Dollar), แลกเงินยูโร (Euro), แลกเงินปอนด์ (Pounds Sterling), แลกเงินเยน (Yen), แลกเงินหยวน (Yuan)


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | อัตราแลกเปลี่ยนเงิน | สถานที่ตั้ง | ติดต่อเรา

© 2014 Twelve Victory Exchange Co., Ltd. - All Rights Reserved.